FB LIKE JACKER

DP/PX 换算工具DP:

PX:

LDPI(120)

MDPI(160)

HDPI(240)

XHDPI(320)

XXHDPI(480)

扩展阅读: Android Design

锋客的朋友们

  • 少数派
  • 煮机网

签订契约成为机油吧!

Buy me a coffee~ ;-)

Buy me a coffee~ ;-)
閃開│讓專業的來 沒辦法│我這個人就是太正直了